วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทำให้ Spring Boot Reload บน Eclipse

ปกติเราจะรันผ่าน Command line โดยใช้ Maven รัน มาตอนนี้ลองรันผ่าน Eclipse กันบ้าง (ตัวอ่นก็ใช้ได้นะครับ)
1. จะรันเหมือน Java Class ปกติ ครับ โดยสั่งให้ไปรันที่ Class ที่เราไว้ Start Spring Boot นั่นเอง (Run As..)

2. เผอิญ Eclipseไม่ฉลาดเลยจะไม่เห็นส่วนของ src/main/resources เราจะต้องแอดไปเองในส่วนของ Class Path
3. ต่อไปก็สั่งรันได้แล้วครับ

เพิ่มเติมสำหรับคนอยา่ให้มัน Reladed อัติโนมัตหลังแก้ ให้เพิ่ส่วนของ Spring Loaded ไปตามนี้ครับ
เพิ่มส่วนของ Argument
-javaagent:springloaded-1.2.3.RELEASE.jar -noverify