วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Spring Boot ตอนที่ 9 มาสร้าง Banner กัน

มาสร้าง Banner ลงบน Application ตอนเรา Start กันครับ
มันคือส่วนนี้
เราสามารถเปลี่ยนง่ายโดยการเพิ่ม banner.txt ไว้ที่ src/main/resources ครับ ก็จะได้ใช้ได้เลย
สามารถใช้เวบนี้ สร้างภาพได้ http://patorjk.com/software/taag/#p=display&f=Graffiti&t=Demo%20Spring%20Boot

ส่วนสามารถปิดเปิด Banner ได้โดยการเพิ่มค่าใน application.properties

spring.main.show-banner=true