วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Spring Boot ตอนที่ 8 Testing

ต่อไปมาดูว่าเราจะเทสกันยังไงครับ ถ้าเป็น Unit Testing ไม่ใช่ส่วนของ Controller กับ Repository น่าจะเเขียนเทสได้เลยโดยไม่ต้องพึ่ง Spring-Test สกับพวก Integration Testing ก็ต้องใช้ Spring-Test ล่ะครับ
เรามาดูกัน
1. Config POM
 <dependency> 
   <groupId>org.springframework.boot</groupId> 
   <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId> 
   <scope>test</scope> 
 </dependency> 
     โดยมันจะดึง Library Spring Test, JUnit, Hamcrest, Mockito มาให้เลยครับ

2. ถาจะทำเทสจะต้องมี embedded server มาด้วยนะครับ เพราะถ้าเขียนลง Server จะ exclude ออก ถ้าจะเทสจะเอาเข้ามาแล้วใช้ Scope = test เอาครับ แบบนี้
 <dependency> 
   <groupId>org.springframework.boot</groupId> 
   <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId> 
   <scope>provided</scope> 
 </dependency> 

3. มาดู Class Test
 package tutorialspring4.controllers; 
 import static org.hamcrest.Matchers.is; 
 import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.jsonPath; 
 import static org.springframework.test.web.servlet.result.MockMvcResultMatchers.status; 
 import org.junit.Before; 
 import org.junit.Ignore; 
 import org.junit.Test; 
 import org.junit.runner.RunWith; 
 import org.springframework.boot.test.SpringApplicationConfiguration; 
 import org.springframework.http.MediaType; 
 import org.springframework.mock.web.MockServletContext; 
 import org.springframework.test.context.junit4.SpringJUnit4ClassRunner; 
 import org.springframework.test.context.web.WebAppConfiguration; 
 import org.springframework.test.web.servlet.MockMvc; 
 import org.springframework.test.web.servlet.request.MockMvcRequestBuilders; 
 import org.springframework.test.web.servlet.setup.MockMvcBuilders; 
 import tutorial.spring4.controllers.HelloController; 
 import tutorial.spring4.forms.HelloForm; 
 @RunWith(SpringJUnit4ClassRunner.class) 
 @SpringApplicationConfiguration(classes = MockServletContext.class) 
 @WebAppConfiguration 
 public class HelloControllerTest { 
   private MockMvc mvc; 
   @Before 
   public void setUp() throws Exception { 
      mvc = MockMvcBuilders.standaloneSetup(new HelloController()).build(); 
   } 
   @Test 
   public void getHello() throws Exception { 
      HelloForm form = new HelloForm(); 
      form.setSay("Hi"); 
      form.setName("Hello"); 
      mvc.perform(MockMvcRequestBuilders.get("/hello").accept(MediaType.APPLICATION_JSON)).andExpect(status().isOk()) 
      .andExpect(jsonPath("$.say", is(form.getSay()))).andExpect(jsonPath("$.name", is(form.getName()))); 
   } 
 } 
     - RunWith = SpringJUnit4ClassRunner บอก JUnit ว่าจะใช้ Spring Test
     - SpringApplicationConfiguration = MockServletContext บอก Spring ว่าจะใช้ Mock ส่วนของ servlet
     - MockMvc จะ Mock ส่วนของ Controller เพื่อเทส จะเห็นว่าตอน SetUp จะมีการ Build อยู่
     - ส่วนเทสจะเห็นว่าเทสไปที่ Path เลยไม่ได้เทส จาก Controller ทำให้เทส route ว่าถูกไหม ทำงานโอเคไหมครับ

References
Basic
1. Spring Boot ตอนที่ 1 มาทำความรู้จักกับ Spring Boot
2. Spring Boot ตอนที่ 2 Hello World
3. Spring Boot ตอนที่ 3 โครงสร้างของ Project
4. Spring Boot ตอนที่ 4 Spring Boot กับ Thymeleaf
5.Spring Boot ตอนที่ 5 Spring Boot กับ Database [แบบ Embeded]
6.Spring Boot ตอนที่ 6 กับ Production Database
7.Spring Boot ตอนที่ 7 Security
8.Spring Boot ตอนที่ 8 Testing