วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

Spring Boot ตอนที่ 3 โครงสร้างของ Project

หลังจากได้ Hello World มาแล้ว เรามาดูโครงสร้างของ Project ที่สร้างด้วย Spring Boot กันว่าเราจะเอาอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรบ้าง ถ้าเราทำเป็น Default ไว้
หน้าตาจะประมาณนี้ครับ
     - src/test/java ส่วนของการเขียนเทส
     - src/main/java ส่วนของ Code Java ทั้งหมด แต่มีข้อแม้ว่า class ที่จะมี annotation ทั้งหมดจะต้องอยู่ตั้งแต่ tutorial.spring4 ไปครับ ไม่งั้นจะไม่อ่าน annotation มาให้
     - src/main/resources ส่วนของ properties/ config ต่างๆ ครับ
          - templates ส่วนของไฟล์หน้าจอที่ไม่ต้องการเป็น static
          - static ส่วนของหน้าจอที่อยากให้เป็น static ครับ เรียกไฟล์ก็จะมาหาที่นี่เลย
          - application.properties ส่วนของ Config ต่างๆ ของ Spring Boot ถ้าไม่พใจอะไรมา Config ให้ต่างจากค่า Default ได้ครับ และส่วนของ database ด้วย

References
Basic
1. Spring Boot ตอนที่ 1 มาทำความรู้จักกับ Spring Boot
2. Spring Boot ตอนที่ 2 Hello World
3. Spring Boot ตอนที่ 3 โครงสร้างของ Project
4. Spring Boot ตอนที่ 4 Spring Boot กับ Thymeleaf
5.Spring Boot ตอนที่ 5 Spring Boot กับ Database [แบบ Embeded]
6.Spring Boot ตอนที่ 6 กับ Production Database
7.Spring Boot ตอนที่ 7 Security
8.Spring Boot ตอนที่ 8 Testing