วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

Config JBoss 7.1 ให้ใช้งาน JPA 2.1

JBoss 7.1 จะใช้ JPA 2.0 ครับ ผมเลยอัพเดท Library ของ Server ให้เป็น JPA 2.1 โดยทำดังนี้
1. ไปที่ Folder {JBOSS_HOME}\modules\javax\persistence\api\main จะเห็นไฟล์ hibernate-jpa-2.0-api-1.0.1.Final.jar อยู่ให้ทำการ copy hibernate-jpa-2.1-api-1.0.0.Final.jar มาวางไว้ที่นี่ (Library JPA 2.1)
2. แก้ไขไฟล์ module.xml  ในส่วน resource-root แก้ส่วนของ Path ให้เป็น hibernate-jpa-2.1-api-1.0.0.Final.jar
3. Stop/ Start Server ก็จะใช้งานได้แล้วครับ

ปล.
ผมใช้ Spring แล้วมีปัญหาอาจจะต้องอัพเดท File javassist-3.15.0-GA.jar ไปเป็น javassist-3.18.1-GA.jar แล้วแก้ module.xml เพื่อโหลด Library ตัวใหม่ โดยจะอยู่ที่ Path {JBOSS_HOME}\modules\org\javassist\main