วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

Config Maven ให้โหลด Source และ API Docs

ปกติสามารถโหลดได้จาก Command Line ได้เลยครับ หรือจะไป Config บน settings.xml

1. แบบที่ทำผ่าน Command Line ให้เพิ่ม

-DdownloadSources=true -DdownloadJavadocs=true  
 
2. แบบที่เพิ่มใน settings.xml (ให้เพิ่มไฟล์นี้ใน Folder .m2)

<profiles>
     <profile> 
          <id>downloadSources</id>
          <properties> 
               <downloadSources>true</downloadSources>
               <downloadJavadocs>true</downloadJavadocs>
          </properties> 
     </profile> 
</profiles> 
<activeProfiles> 
     <activeProfile>downloadSources</activeProfile> 
</activeProfiles> 


Reference
http://stackoverflow.com/questions/5780758/maven-always-download-sources-and-javadocs