วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

Config slf4j ให้ใช้งานบน JBoss 7

ปกติ ถ้าเรา Config Log4j บน slf4j แล้วจะใช้งานไม่ได้เพราะไม่มีการอ่าน Config จาก Application ครับ
เลยต้อง Config เพิ่มโดย

1. สร้างไฟล์ jboss-deployment-structure.xml
2. Config บอกให้ exclude package เหล่านี้ ตามข้างล่าง

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
 <jboss-deployment-structure> 
 <deployment> 
  <exclusions> 
   <module name="org.apache.log4j" /> 
   <module name="org.slf4j" /> 
   <module name="org.slf4j.impl" /> 
  </exclusions> 
 </deployment> 
 </jboss-deployment-structure>