วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Config Maven ให้ eclipse มองเห็นเป็น Dynamic Web Project


โดยปกติ ตอนสร้าง เราจะใช้

-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-webapp

ในการสร้าง dynamic project แต่พอเราสร้างให้ใช้กับ eclipse แล้ว eclipse จะมองเห็นเป็น Jar Project แทนที่จะเป็น Dynamic Web Project เราจะต้อง config ใน pom.xml เพิ่มเติม
โดยเพิ่มในส่วนของ plugin ตามนี้

 <plugin>
  <groupid>org.apache.maven.plugins</groupid>
  <artifactid>maven-eclipse-plugin</artifactid>
  <version>2.9</version>
  <configuration>
  <wtpversion>2.0</wtpversion>
  </configuration>
 </plugin>

จะทำให้เห็น สั่ง clean แล้ว eclipse:eclipse ใหม่ แล้ว Eclipse จะมองเห็นเป็น dynamic web project แล้วสามารถสั่ง run as server ใช้งานได้เลยครับ