วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

ลง Oracle 32bit บน windows 64bit แล้วมีปัญหา ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified

เป็นปัญหาเวลาเราลงโปรแกรม มันจะไปอยู่ที่ Program Files (x64) ครับ ต้อนจะใช้งานโปรแกรม มันจะไปหามั่วๆ เลยต้องรันผ่าน command line หรือ fixed bug ของ oracle 10g (bug id 3807408) ครับ แต่แก้ง่ายกว่านั้น รันโปรแกรมผ่าน command line เลย โดยให้ cd PROGRA~2 แทน แล้วรันโปรแกรม ก็ใช้งานได้แล้วครับ

ปล. เวลา config odbc ศำหรับ 32bit จะต้องไปรันโปรแกรม C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe (ตัวนี้เป็น odbc 32bit รันปกติจะเป็นของ 64bit ครับ) แล้วก็จะใช้งานได้ครับ

Reference
http://blogs.msdn.com/b/dataaccesstechnologies/archive/2010/01/26/connectivity-issue-with-oracle-in-x64-environment-ora-12154-tns-could-not-resolve-the-connect-identifier-specified.aspx