วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การสร้าง jax-ws บน Tomcat

ผมเขียนโดยใช้ maven ในการสร้าง Project น่ะครับ และทำให้รันบน Tomcat ถ้าบน Application Server ใช้ Config น้อยกว่านี้น่ะครับ
1. เพิ่ม Config ใน Maven เข้ามาเพื่อ Load Library
<dependency>
<groupid>com.sun.xml.ws</groupid>
<artifactid>jaxws-rt</artifactid>
<version>2.2.1</version>
</dependency>

2. Config Maven ให้ใช้งาน Tomcat ได้ ไม่สอนนะครับ เพราะว่า copy มาใช้งานได้จากเวบอยู่แล้วไม่ยากเท่าไรน่ะครับ
3. ต่อไปมาดูส่วนของ Class ปกติการเขียน jax-ws เราจะใช้ Java Class มาใช้โดยการเพิ่ม annotation เพื่อบอกมันว่าจะใช้งานเป็น Web Service ได้เลยน่ะครับ แต่รันบน Tomcat เราจะต้องมี Config เพิ่มในส่วนของ web.xml

@WebService <-- จะเห็นว่าแค่บอกว่าจะใช้ Web Service ก็จะสามารถทำงานเป็น Web Service ได้เลยน่ะครับ
public class Hello {

public String sayHello(String param) { <-- เป็น Method ที่จะไว้เรียกจาก Client ได้ที่ jax-ws จะ auto generate ให้เป็น Method ใน jax-ws ให้เลยน่ะครับ
System.out.println("..... sayHello(String param[" + param + "])");

return "Hello " + param;
}

}

4. ต่อไปมาดูส่วนที่ต้อง Config เพิ่มเติมในส่วน web.xml
<listener>
<listener-class>
com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServletContextListener
</listener-class>
</listener>
<servlet>
<description>Example Web Service</description>
<display-name>examplews</display-name>
<servlet-name>example</servlet-name>
<servlet-class>com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServlet</servlet-class>
<load-on-startup>1</load-on-startup>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>example</servlet-name>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</servlet-mapping>

5. หลังจาก Config เสร็จแล้วจะต้องไปสร้าง sun-jaxws.xml เพื่อ Config ว่า Class ไหนบ้างเป็น Web Service แล้วมี Path เป็นอะไรน่ะครับ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<endpoints xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-ws/ri/runtime"
version="2.0">
<endpoint name="hello" implementation="tutorial.jaxws.webservice.sample.Hello" <-- บอกว่าจะให้ Class นั้นเป็น Web Service url-pattern="/helloService" />
</endpoints>

6. สั่งรันเป็นอันเสร็จ เรียบร้อย จะได้ Web Service มาใช้งานแล้วครับ คร้าวหน้า จะมาเขียน jax-ws client ไว้สำหรับเรียกนะครับ ซึ่งมีทั้งแบบ Sync, Async ครับ