วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553

Weblogic and Maven Integration

ขอแปะเก็บไว้หน่อยนึง การใช้ maven ร่วมกับ Weblogic
http://mohanrajk.wordpress.com/2009/03/02/weblogic-103-and-maven-integration/
http://www.blogwitter.com/category/java/weblogic/

แก้ไขเรื่อง mvn weblogic:deploy ครับ ต้องไปแก้ที่ setting ของ maven ถ้าทำงานบน windows น่ะครับ http://timezra.blogspot.com/2009/06/maven-and-weblogic.html

เพิ่มเติมแก้ Bug บางอย่าง
http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=724768