วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Install Web Logic 11g On Mac OS X

ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกเวอร์ชั่นน่ะครับ เพราะน่าจะมีปัญหาเดียวกันหมดเลย ทำตามนี้ครับ
1. Config JVM ก่อนครับ ตามนี้นะครับ (ถ้าไม่ทำตอน install มันจะหา JVM ตอน install ไม่ได้น่ะครับ)

$ cd /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home
$ sudo mkdir jre
$ sudo mkdir jre/lib
$ sudo mkdir jre/lib
$ sudo touch jre/lib/rt.jar
$ sudo touch jre/lib/core.jar

1. Download Weblogic Server มาก่อนครับ ให้เลือก generic unix จะได้ .jar file มาครับ
2. พอไปไฟล์มาแล้ว double click install ไม่ได้น่ะครับ มันจะ out of memory เพราะมัน heavy server ครับ ต้อง เรียกผ่าน command เอาน่ะครับ
java -Xmx1024m -Dos.name=unix -jar wls1032_generic.jar
3. แล้วก็ทำตาม step เลยครับ ก็จะลงได้ล่ะ
4. มา config memory เพิ่มครับ เพราะ start แล้วจะ out of memory อีกรอบ
5. ให้หา MEM_ARG คำนี้ที่มีการ set ไว้น่ะครับ แล้วเพิ่ม -XX:MaxPermSize=128m ก็จะสามารถเข้าหน้า admin console ได้แล้วน่ะครับ

Reference
http://avernet.blogspot.com/2008/02/installing-bea-weblogic-on-mac-os-x.html
http://yusuke.homeip.net/blog/2008/09/20/running_weblogic_server_10g_release_3_on_a_mac.html