วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Covert XSD to Java โดยใช้ jaxb

1. เราจะใช้คำสั่ง xjc เพื่อที่จะแปลงข้อมูลใน xsd เป็น java object เพื่อเราจะใช้งานได้ โดยใช้คำสั่ง
xjc -p -d src
2. พอทำเสร็จเราจะได้ java class ไว้ใช้งานในระบบ ถ้ามีการยิง xml มาจะสามารถ convert เป็น java object ได้เลย
3. ต่อไปวิธีใช้งานจะเรียกกันว่า Marshall กับ UnMarshall
3.1 Marshall คือการที่เราต้องการแปลงจาก Java Object ไปเป็น XML File โดยจะมีการใช้คร่าวๆ ดังนี้

JAXBContext jaxbContext
= JAXBContext.newInstance
(<PackageName>);
Marshaller marshaller = jaxbContext.createMarshaller();
ObjectFactory factory = new ObjectFactory();
Temp aTemp = factory.createTemp();
marshaller.marshal(aTemp, <Type>);

(สามารถใช้ dom4j ที่เป็น DocumentResult ในการโยนค่าไปรับ xml ค่าได้) เช่น
DocumentResult dr = new DocumentResult(); แล้วเอา dr ไปใส่ในช่อง
3.2 UnMarshall จะทำการแปลงค่าจาก XML File มาใส่ใน Object ให้เราเลย

JAXBContext jaxbContext
= JAXBContext.newInstance
(<PackageName>);
Unmarshaller unmarshaller =
jaxbContext.createUnmarshaller();
Temp aTemp
= (Temp)unmarshaller.unmarshal(
new File("src/main/resources/dataTest.xml"));

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

Install Web Logic 11g On Mac OS X

ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกเวอร์ชั่นน่ะครับ เพราะน่าจะมีปัญหาเดียวกันหมดเลย ทำตามนี้ครับ
1. Config JVM ก่อนครับ ตามนี้นะครับ (ถ้าไม่ทำตอน install มันจะหา JVM ตอน install ไม่ได้น่ะครับ)

$ cd /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.6.0/Home
$ sudo mkdir jre
$ sudo mkdir jre/lib
$ sudo mkdir jre/lib
$ sudo touch jre/lib/rt.jar
$ sudo touch jre/lib/core.jar

1. Download Weblogic Server มาก่อนครับ ให้เลือก generic unix จะได้ .jar file มาครับ
2. พอไปไฟล์มาแล้ว double click install ไม่ได้น่ะครับ มันจะ out of memory เพราะมัน heavy server ครับ ต้อง เรียกผ่าน command เอาน่ะครับ
java -Xmx1024m -Dos.name=unix -jar wls1032_generic.jar
3. แล้วก็ทำตาม step เลยครับ ก็จะลงได้ล่ะ
4. มา config memory เพิ่มครับ เพราะ start แล้วจะ out of memory อีกรอบ
5. ให้หา MEM_ARG คำนี้ที่มีการ set ไว้น่ะครับ แล้วเพิ่ม -XX:MaxPermSize=128m ก็จะสามารถเข้าหน้า admin console ได้แล้วน่ะครับ

Reference
http://avernet.blogspot.com/2008/02/installing-bea-weblogic-on-mac-os-x.html
http://yusuke.homeip.net/blog/2008/09/20/running_weblogic_server_10g_release_3_on_a_mac.html