วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

การ set library path บน Weblogic 8.1

การ set จะไม่เหมือนของ websphere น่ะครับที่สามารถ set ผ่านหน้่า GUI ได้เลย แต่ Weblogic ไม่สามารถทำได้ (หรือผมยังหาไม่เจอไม่รู้ครับ)
โดยให้ set CLASSPATH ไปที่ jar file ตัวที่เราต้องการอ้างถึง หรือทำการ set ใน startWebLogic.cmd ใน windows หรือ startWebLogic.sh ใน unix แล้วไปแก้ส่วนตรง
set CLASSPATH ทำการเพิ่ม jar file พี่เราต้องการไป หรือจะเขียนเป็น variable ไว้ก็ได้ เช่น set APPS_CLASSPATH=xxx แล้วทำการ เพิ่ม %APPS_CLASSPATH% ลงไปแทนก็ได้ครับ