วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

ปัญหา The domain edit lock is owned by another session ของ Weblogic 10.3

ข้อความจะขึ้นประมาณนี้ครับ ตอนที่เราจะ deploy application ลงไปน่ะครับ

The domain edit lock is owned by another session - this deployment operation requires exclusive access to the edit lock and hence cannot proceed. You can release the lock in Administration Console by first disabling "Automatically Acquire Lock and Activate Changes" in Preference, then clicking the Release Configuration button. - this deployment operation requires exclusive access to the edit lock and hence cannot proceed. You can release the lock in Administration Console by first disabling "Automatically Acquire Lock and Activate Changes" in Preference, then clicking the Release Configuration button.

ผมใช้ตัว Workshop ที่ติดมากับ Weblogic 10.3 น่ะครับ พื้นฐานก็ Eclipse น่ะครับ

1. ให้เข้าไปที่ admin console ครับ แล้วไปส่วนของ preference อยู่ด้านบนน่ะครับ แล้วไป เอาเครื่องหมายถูก หน้า Automatically Acquire Lock and Activate Changes ออก ครับ แล้ว save แล้วหลังจากนั้นก็ restart server ทีนึง
2. Login เข้าหน้า admin console ใหม่ แล้วไปคลิกที่ Release Configuration พอเสร็จแล้วจะทำการ deploy applcation ได้ปกติ ครับ

Note
- ที่เป็น default ของ web logic user : weblogic, pass : weblogic

reference
http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=717773