วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2553

การ set library path บน Weblogic 10.3

*คำเตือน บาง library มี dependency หา lib ใน jar file บางทำให้ไม่สามารถ start server ได้เลยครับ ระวังนิดนึง (ที่ผมเจอก็ osgi.jar มันวิ่งไปหาไม่เจอ server start ไม่ขึ้นเลยที่เดียวเชียว -_-"

1. โดยปกติเราสามารถเอา jar file ไปวางไว้ที่ folder lib ได้เลยครับ ให้เช็คก่อนดูที่ server (double click ที่ server) จะขึ้นหน้าต่าง config ของ server ขึ้นมาให้ดูที่ Domain Home ครับ ว่า path อยู่ตรงไหน
2. เข้าไปที่ Folder lib แล้วเอา jar file มาว่าง start server เป็นอันใช้งาน library ได้แล้วครับ

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2553

ปัญหา The domain edit lock is owned by another session ของ Weblogic 10.3

ข้อความจะขึ้นประมาณนี้ครับ ตอนที่เราจะ deploy application ลงไปน่ะครับ

The domain edit lock is owned by another session - this deployment operation requires exclusive access to the edit lock and hence cannot proceed. You can release the lock in Administration Console by first disabling "Automatically Acquire Lock and Activate Changes" in Preference, then clicking the Release Configuration button. - this deployment operation requires exclusive access to the edit lock and hence cannot proceed. You can release the lock in Administration Console by first disabling "Automatically Acquire Lock and Activate Changes" in Preference, then clicking the Release Configuration button.

ผมใช้ตัว Workshop ที่ติดมากับ Weblogic 10.3 น่ะครับ พื้นฐานก็ Eclipse น่ะครับ

1. ให้เข้าไปที่ admin console ครับ แล้วไปส่วนของ preference อยู่ด้านบนน่ะครับ แล้วไป เอาเครื่องหมายถูก หน้า Automatically Acquire Lock and Activate Changes ออก ครับ แล้ว save แล้วหลังจากนั้นก็ restart server ทีนึง
2. Login เข้าหน้า admin console ใหม่ แล้วไปคลิกที่ Release Configuration พอเสร็จแล้วจะทำการ deploy applcation ได้ปกติ ครับ

Note
- ที่เป็น default ของ web logic user : weblogic, pass : weblogic

reference
http://forums.oracle.com/forums/thread.jspa?threadID=717773

การ set library path บน Weblogic 8.1

การ set จะไม่เหมือนของ websphere น่ะครับที่สามารถ set ผ่านหน้่า GUI ได้เลย แต่ Weblogic ไม่สามารถทำได้ (หรือผมยังหาไม่เจอไม่รู้ครับ)
โดยให้ set CLASSPATH ไปที่ jar file ตัวที่เราต้องการอ้างถึง หรือทำการ set ใน startWebLogic.cmd ใน windows หรือ startWebLogic.sh ใน unix แล้วไปแก้ส่วนตรง
set CLASSPATH ทำการเพิ่ม jar file พี่เราต้องการไป หรือจะเขียนเป็น variable ไว้ก็ได้ เช่น set APPS_CLASSPATH=xxx แล้วทำการ เพิ่ม %APPS_CLASSPATH% ลงไปแทนก็ได้ครับ