วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

Bug Spring Batch : Exception the given trigger will never fire

สำหรับคนที่ใช้ Spring Batch นะครับ เวลาใช้งานแล้ว ขึ้น Exception ประมาณ

Caused by: org.quartz.SchedulerException: Based on configured schedule, the given trigger will never fire.
at org.quartz.core.QuartzScheduler.scheduleJob(QuartzScheduler.java:774)
at org.quartz.impl.StdScheduler.scheduleJob(StdScheduler.java:276)
at org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerAccessor.addTriggerToScheduler(SchedulerAccessor.java:346)
at org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerAccessor.registerJobsAndTriggers(SchedulerAccessor.java:276)
at org.springframework.scheduling.quartz.SchedulerFactoryBean.afterPropertiesSet(SchedulerFactoryBean.java:483)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.invokeInitMethods(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1369)
at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.initializeBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1335)
... 39 more

แสดงว่าอาจจะเป็นว่า เครื่องเราใช้ปี พ.ศ. น่ะครับ วิธีแก้ให้แก้ที่ Regional and Language Options แล้ว Config ให้เป็น English (ไม่ใช่ thailand น่ะครับ) แล้วมันก็จะใช้งานได้ตามปกติ เปิดจากปีอย่างเดียวเลย -_-"

Reference

1 comments:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมกลับคิดว่ามันไม่ใช่ Bug นะเพราะ รูปแบบ พ.ศ ของไทยนี่มันไม่ใช่มาตรฐานสากล