วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การแก้ไข Crystal Report Error - Unexpected error determining relative path

การแก้ไขนะครับ
คือมันจะหา File rpt ไม่เจอเราเลยจะทำการไปลบ Config CRConfig.xml ที่เป็น reportlocation ทิ้งไปน่ะครับ แล้วตอนเรียกให้เรียกตรงๆ จาก Path เลย เช่น C:/Temp/test.rpt มันก็จะทำงานได้เลยครับ

ปล.
1. เราจะเอา CRConfig.xml ไปไว้ที่ classes
2. ถ้าเราไม่อ้าง Path rpt ตรงๆ สามารถนำไปวางไว้ที่ classes ก็จะเรียกได้เหมือนกันครับ