วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

Basick ZK Framework ตอนที่ 1 Config ZK

สามารถ Download ได้ ที่นี่
เป็น Ajax Framework ที่ไม่ต้องมานั่งเขียน Java script น่ะครับ หาข้อมูลเพิ่มเติมได่ที่หน้าเวบ

* สามารถใช้บน Websphere 6.x ได้ครับ ลองมาแล้ว Config เหมือนกันเลย

ตอนนี้จะบอกว่าเราต้อง Config อะไรเพิ่มใน web.xml บ้างนะ่ครับ ที่จริงก็อ่านได้ตามเวบเหมือนกัน ผมรวบรวมไว้จะได้ค้นง่ายๆ

เพิ่มส่วนของ Listener ด้วย

<listener>
<description>Used to cleanup when a session is destroyed</description>
<display-name>ZK Session Cleaner</display-name>
<listener-class>org.zkoss.zk.ui.http.HttpSessionListener</listener-class>
</listener>


ต่อไปเพิ่มในส่วยของ Servlet

<servlet>
<description>ZK loader for ZUML pages</description>
<servlet-name>zkLoader</servlet-name>
<servlet-class>org.zkoss.zk.ui.http.DHtmlLayoutServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>update-uri</param-name>
<param-value>/zkau</param-value>
</init-param>
<load-on-startup>1</load-on-startup> สำหรับตรงนี้ ถ้า Config บน Websphere อาจจะต้องลองเปลี่ยนเลขดูน่ะครับ ถ้ามันยังไม่ได้
</servlet>

<servlet>
<description>The asynchronous update engine for ZK</description>
<servlet-name>auEngine</servlet-name>
<servlet-class>org.zkoss.zk.au.http.DHtmlUpdateServlet</servlet-class>
</servlet>


หลังจากนั้นก็เพิ่ม Servlet-Mapping

<servlet-mapping>
<servlet-name>zkLoader</servlet-name>
<url-pattern>*.zul</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>zkLoader</servlet-name>
<url-pattern>*.zhtml</url-pattern>
</servlet-mapping>
<servlet-mapping>
<servlet-name>auEngine</servlet-name>
<url-pattern>/zkau/*</url-pattern>
</servlet-mapping>


เป็นอันเสร็จครับ ก็จะทำให้ใช้ Zk Framework ได้ล่ะ


ลองเทสโดยการเขียน index.zul แบบนี้ดูครับ ว่ามันขึ้นหน้าจอหรือเปล่า

<window title="My First window" border="normal" width="200px">
Hello, World!
</window>