วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Config Servlet Cache Instances [On Websphere 6.0-6.1]

จะสอนวิธี Config Servlet Cache ของ Websphere ซึ่งมีวิธี 3 แบบครับ

ฮธิบายก่อน Servlet Cache คือ การเก็บค่าไว้โดยที่ไม่ต้องทำการประมวณผลใหม่ในกรณีที่เราเข้ามาด้วย parameter เดิมนะครับ (ที่จริงมีกำหนดหลายแบบ ผมขอบอกเฉพาะที่เป็น Parameter นะครับ) เช่น สมมตผมกำหนด ว่าให้ Servlet SampleCache ไว้เป็น Servlet Cache แล้วกำหนด Parameter ให้ productId เป็นไว้ เมื่อเราเข้าหน้าเวบด้วย productId=1 ครั้งแรกจะยังเข้า Servlet อยู่ แล้วครั้งต่อๆ ไปพอเราลอง Refresh หน้าดูแล้วจะไม่มีการเข้าไปใน Process ของ Servlet อีกครับ จะใช้ค่าเดิมที่เราเข้าไปครั้งแรกเลย (สามารถกำหนด Timeout ได้ครับ)

เราต้อง Config ให้ Websphere ใช้งาน Servlet Cache ก่อนโดย

 1. ไปที่ Servers --> Application Servers
 2. แล้วเลือก Server ที่เราต้องการจะ Config Servlet Cache
 3. ดูที่ทางขวา จะมี Container Settings ให้เลือกที่ Web Container Settings --> Web Container
 4. พอกดเข้าไปจะเห็น Enable Servlet Caching แล้วติ๊ก
 5. พอทำเสร็จก็ Restart Server ครับ เป็นอัน Config Servlet Cache ให้ใช้งานได้ล่ะ

ต่อไปเรามา Config Servlet Cache ที่เครื่องเราต่อ (ผมใช้ Config จาก cachespec.xml) ตอนแรกเราจะต้องไปเอา cachespec.xml, cachespec.dtd มาก่อน โดยจะอยู่ที่ xxx\base_v6\properties ครับ แล้ว Copy มาไว้ที่ Project ของเรา ที่ Path --> WEB-INF


แบบที่ 1 จะเป็นการ Config ให้ดูที่ Path

<cache-entry>
<class>servlet</class> --> กำนหดให้เป็นชนิด Servlet
<name>/ProductDisplay</name> --> Servlet Path ชื่อนี้
<cache-id>
<component id="productId" type="parameter"> --> กำหนดให้ Parameter ที่ส่งมาถ้ามีตัวนี้ ซ้ำ จะไม่ทำงานซ้ำ
<required>true</required> --> จำเป็นจะต้องมี Parameter ตัวนี้ส่งมาหรือเปล่า
</component>
<timeout>180</timeout> --> กำหนด Timeout ของ Servlet Cache
</cache-id>
</cache-entry>

แบบที่ 2 กำหนดที่ตัว Class เลย

<cache-entry>
<class>servlet</class>
<name>com.webpage.servlet.ProductDisplay2.class</name> --> บอกว่าเป็น Servlet Class ไหน
<cache-id>
<component id="productId" type="parameter">
<required>true</required>
</component>
<timeout>300</timeout>
</cache-id>
</cache-entry>


แบบที่ 3 จะคล้ายๆ กับแบบแรก แต่จะใช้ Servlet Cache ของ Application Server เลย

<cache-instance name="cache/servlet/sample"> --> กำหนด JNDI Name ของ Servlet Cache
<cache-entry>
<class>servlet</class>
<name>/ProductDisplay3</name>
<cache-id>
<component id="productId" type="parameter">
<required>true</required>
</component>
<timeout>180</timeout>
</cache-id>
</cache-entry>
</cache-instance>


วิธี Config Servlet Cache ของ Application Server

 1. ให้ไปที่ Resources --> Cache instances --> Servlet cache instances
 2. คลิกเข้ามาเสร็จ ก็เลือก New
 3. แล้วกำหนดชื่อ JNDI Name ให้เป็นชื่อเดียวกับ ที่เรากำหนดใน cachespec.xml
 4. Save แล้วก็ Restart Server เป็นอันเสร็จ


Reference
http://www.webagesolutions.com/knowledgebase/waskb/waskb008/index.html

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

Data store tables
Table namePurpose
SIBOWNEREnsure exclusive access to the data store by an active messaging engine
SIBCLASSMAPCatalogs the different object types in the data store
SIBLISTINGCatalogs the SIBnnn tables
SIBXACTSMaintain the status of active two-phase commit transactions
SIBKEYSAssign unique identifiers to objects in the messaging engine
SIBnnn, where nnn is a numberContain persisted objects such as messages and subscription information

These
tables hold both persistent and nonpersistent objects, using separate tables
for the different types of data, according to the following convention:


 • SIB000 contains information about the structure of the data in the other
  two tables

 • SIB001 contains persistent objects

 • SIB002 contains nonpersistent objects that have been saved to the data store to reduce the messaging engine memory
  requirement

Reference

Data store tables