วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

Path Log ของ XA Datasource

Path จะอยู๋ประมาณนี้น่ะครับ จะอยู๋ใน tranlog น่ะครับในแต่ละ Profiles ซึ่งสาเหตุที่เราไปลบเพราะว่า บางทีWebsphere จะมี Log Error ค้างอยู่ใน Server ซึ่งที่ผมเห็นจะเกิดจาก XA Datasource น่ะครับ แล้วมันจะค้างตลอดใน Server เราเลยต้องตามไปลบ ไม่งั้นมันก็จะขึ้นตลอดน่ะครับ


จะขึ้นประมาณข้างล่างนี้น่ะครับ
[5/2/08 15:51:43:720 ICT] 00000050 RegisteredRes E WTRN0063E: An illegal attempt to commit a one phase capable resource with existing two phase capable resources has occurred.
[5/2/08 15:51:43:723 ICT] 00000050 RegisteredRes E WTRN0086I: XAException encountered during prepare phase for transaction 00000119A8D46B1C000000010004EC456280C5DF303AAF4EFAC6AC2CC0E8082A1BD2474A00000119A8D46B1C000000010004EC456280C5DF303AAF4EFAC6AC2CC0E8082A1BD2474A00000001. Local resources follow.
[5/2/08 15:51:43:725 ICT] 00000050 RegisteredRes E WTRN0089I: XATransactionWrapper@ cdc2b3 XAResource: com.ibm.ws.rsadapter.spi.WSRdbXaResourceImpl@1539da0 enlisted: true mcWrapper.hashCode()31227578: Vote: commit.