วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

วิธีแก้ว่าไม่สามารถใช้ Datasource ที่สร้างใหม่ได้

คือเวลาสร้างเสร็จแล้วลอง Test Connection แล้วไม่สามารถที่จะ Test ผ่านน่ะครับ จะขึ้นประมาณว่า
invalid arguments in callDSRA0010E: SQL State = null, Error Code = 17,433
แบบนี้ ผมได้ข้อมูลตามลิงค์ข้างล่างน่ะครับ

เหตุผลจากคุณ Ken Hygh
1) the application isn't closing connections and is thus 'leaking' them.
2) the database doesn't have enough 'listeners' for the number of
connections you're trying to open. This generally happens in a clustered
environment, where the database must support #Connections x #Servers.
3) there's a database call that's taking a very long time, and
eventually every configured connection gets into this call and until one
completes, no other threads can get a connection.

วิธีแก้ง่าย ก็ Restart Server นั้นครับ ก็จะใช้งานได้เลย

Reference
http://www.ibm.com/developerworks/forums/message.jspa?messageID=13762630