วันศุกร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2551

ความแตกต่างระหว่าง ConnectionTimeOut กับ ReadTimeOut

เป็นการ Config ของ HTTPURLConnection(JDK1.5) หรือ Socket เพราะบางทีผมเห็นว่าบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจ ผมเลยเอามาเขียนให้รู้เื่รื่องกัน อันนี้ตามความเข้าใจของผมนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใด ก็ขอโทษด้วยครับ
  • ConnectionTimeOut จะเป็นการ Config ว่า Connection ที่ติดต่อไปยัง Server สามารถอยู่ได้นานขนาดไหน ถ้าจะให้เห็นภาพ คือ ถ้าสมมติเรา Connect ไปแล้ว แต่ทางฝั่งนู้นไม่ได้เปิดเครื่องไว้ (Ping แล้ว TimeOut) เวลาที่รอจะเท่ากับที่ ConnectionTimeOut ที่เราตั้งไว้น่ะครับ (จะไม่สามารถตั้งเกิน Default ของ Server)
  • ReadTimeOut จะเป็นการที่เราสามารถติดต่อทางฝั่ง Server ได้แล้ว แต่เวลาที่มันตอบกลับมาช้ากว่าเวลาที่เราตั้งไว้ จะต่างกับ ConnectionTimeOut ตรงที่ว่า ReadTimeOut จะรู้ว่าเครื่อง Server ที่เราติดต่อนั้นยังอยู่ แต่ตอบกลับมาช้ากว่าที่เรากำหนดไว้น่ะครับ
เพราะฉะนั้น เราควรจะตั้งไว้ทั้งสองแบบในการ Config Connection เพราะเราไม่รู้แน่ว่า Server ที่เราติดต่อไปจะเกิดกรณีไหน