วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

วิธีการ Stop, Start Websphere 6.1 ผ่าน Command Line

เป็นวิธีการ Stop, Start Websphere Application Server 6.0-6.1 น่ะครับ ทำบน Unix ผ่าน Command Line ถ้าทำบน Windows ผมว่าน่าจะง่ายกว่าน่ะครับ หลัการง่ายๆ ก็ดังนี้

สำหรับ Start Server
  1. เราต้องไป Start Manager ก่อน (ซึ้งถ้าเรา Start เสร็จเราจะได้หน้า Admin Console มาครับ) โดยจะอยู่ที่ .../IBM/Websphere/AppServer/bin ครับ จะชื่อ startManager (ใช้คำสั่ง ./startMAnager.sh)
  2. ต่อไปเราจะมา Start Node ให้เข้าไปที่ Node ที่เราต้องการ โดยจะอยู่ที่ .../IBM/Websphere/AppServer/profiles/[Node]/bin จะชื่อ startNode.sh
  3. พอเสร็จแล้วเราสามารถไป Start Server ได้ที่ หน้า Admin Console ได้เลยครับ หรือถ้าจะใช้ Command ก็สามารถทำได้ที่ เดียวกับ Node เลยครับ จะชื่อ startServer.sh ครับ
สำหรับ Stop Server
  1. ใช้หลักการเดียวกันเลยครับ แต่เปลี่ยนคำสั่งเป็น stopXXX.sh
  2. ดยจะต้องย้อนกลับขึ้นไปแทนโดยเริ่มที่ Server ก่อนแล้วย้อนขึ้นไปเรื่อยๆ น่ะครับ