วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การหาอักขระ สำหรับขึ้นบรรทัดใหม่

โดยปกติ แล้วระว่าง Windows, Linux จะเป็นคนละตัวกันน่ะครับ
ผมเลยใช้วิธีนี้แทน

System.getProperty("line.separator");

จะได้ข้อมูลว่า System นั้น ตกบรรทัดเป้นอะไรน่ะครับ