วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551

การเรียก Web Service ผ่าน Java ที่เราทำการ Generate แล้ว

วีธีในการเรียกนั้ เราสามารถที่จะเรียกผ่าน Proxy หรือ Locator ก็ได้ครับ ทำไ้ดัดังนี้

1. วิธีการเรียกผ่าน Proxy ทำดังนี้

xxxProxy proxy = xxxProxy();
proxy.setEndpoint(endpoint); //ไว้สำหรับ Set URL ของ Web Service ที่เราจะไปเรียก
proxy.process(); //เรียก Process ที่เราต้องการใช้ใน Web Service นั้น


2. เรียกผ่าน Locator ดังนี้

xxxLocator locator = new xxxLocator(); //เรียก Service Locator
xxx service = locator.getxxx(new URL("endpoint")); //เรียก Service ที่เราใช้งาน คล้ายๆ Proxy แล้ว Set URL ที่เราต้องไปเรียก
service.process(); // เรียก Process ที่เราต้องการใช้ใน Web Service นั้น