วันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2551

Step By Step Generate Web Service Client By Eclipse 3.3

Step By Step Generate Web Service Client By Eclipse 3.3
เป็นวิธีการสร้าง Web Service Client ไปเรียก Web Service ในกรณีที่เรามี WSDL File อยู่แล้วนะครับ

1. ขั้นแรกโหลด Eclipse 3.3 มาก่อนโหลด ที่นี่ โหลดที่เป็นสำหรับ Java EE Developers
  • สำหรับ Eclipse 3.3 จะต้องมี JRE 1.5 ขึ้นไปครับ ต้องโหลดมาลงด้วย
2. ต่อไปเรามาสร้าง Project กัน โดยผมจะสร้างเป็น Java Project โดยคลิกขวาเลือก New --> Project ดังรูป

3. เลือก Folder ที่เป็น Java จากนั้นเลือก Java Project คลิก Next จะได้หน้าต่างดังรูป


4. จากนั้นก็พิมพ์ชื่อ Project Name ลงไป (ตรวจสอบตรงช่อง JRE ว่ามี JRE หรือเปล่า ถ้าไม่มีให้ไป คลิกที่ Configuration Default) โดย
  1. เมื่อกดเข้าไปแล้ว จะได้ดังรูป

  2. ให้ทำการ Add JRE ตรงปุ่ม Add ด้านขวามือ แล้วไปหา Folder ที่เรา Install JRE ไว้ (โดยปกติจะอยู่ที่ Program Files/Java ครับ)
  3. เมื่อ Add แล้วให้ติกเครื่องหมายถูก ก็จะได้ JRE เป็น Default ของ Eclipse แล้ว
5. หลังจากคลิก FInish แล้วจะได้ Java Project มา แล้วเราก็เอา WSDL File มาวางไว้ที่ Project
6. คลิก ขวาที่ WSDL File เลือก Web Services --> Generate Client ดังรูป

7. เมื่อเลือกแล้ว จะขึ้นหน้าต่างดังรูป (ควรตรวจสอบ Web Service Runtime ให้เป็น Apache Axis กับ Client Project เป็น Java Project ที่เราสร้างไว้ และ Client Type เป็น Java Proxy)
8. คลิก Finish ได้เลย เราจะได้ Web Service Client มาไว้ใช้งานแล้ว
9. Entry ต่อไปจะเขียนวิธีการเรียกโดยใช้ File พวกนี้ครับ ดู ที่นี่

หมายเหตุ สำหรับจะเอาไปใช้กับ Java Editor ตัวอื่นให้ Copy เฉพาะ Java File ไปใช้ ก็จะใช้งานได้เลยครับเช่น บน RAD 6.0 ก็ Copy ไปใช้งานได้เลย (แ่ต่เอามา Generate Sample JSP ไม่ได้ครับ ต้องใช้ของ RAD เอง ถึงจทำได้ครับ)