วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

Step By Step Create Entity Bean By Rad 6.0

1. Create EJB Project ขึ้นมาก่อน
2. สร้าง Map-Relationship โดยคลิกขวาที่ EJB Project เลือก EJB to RDB Mapping จะขึ้นหน้าต่างดังรูป


3. ทำการเลือก Create a new backend folder (กรณีที่ยังไม่ได้ทำไว้น่ะครับ ถ้าทำไว้แล้วจะมีอยู่แล้ว) แล้ว กด Next
4. เลือก Bottom-Up (ถ้าสร้างครั้งแรกก็มีให้เลือกอยู่อันเดียวอยู่แล้วครับ) แล้วกด Next
5. จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ (ซึ่งจะเป็นการ Config DB ครับ ข้างล่างผม Config ให้ใช้กับ Oracle น่ะครับ)


6. หลังจากกด Next แล้ว จะให้เราเลือกว่าจะเอา Table ไหนบ้าง ก็เลือกที่เราต้องการได้เลยครับ แล้วกด Finish ได้เลย
7. เสร็จแล้วก็ คลิกขวา Deploy EJB ก็จะใช้งานได้แล้วครับ
8. วิธีเรียกก็เหมือนเรียก EJB ปกติครับ

หมายเหตุ
1. บางทีเราอาจจะต้อง add JNDI - CMP Connection Factory Binding ครับ คือ เป็นการ Add Adtasource Reference เข้ากับที่ Server Config ไว้น่ะครับ (สร้างเป็น XA Datasource)
2. ถ้าเราอยากเพิ่มให้ Add เป็น Model ได้ให้เพิ่ม create ที่รับเป็น Model ได้เลยครับ โดย
  1. เพิ่มที่ xxxLocalHome รับ Model ที่ต้องการ
  2. เพิ่มที่ xxxBean โดยต้องเพิ่มสองเมธอด คือ ejbCreate, ejbPostCreate
  3. เพิ่มการ set ค่าลงไปใน ejbCreate แต่ใน ejbPostCreate ไม่ต้องทำอะไรครับ