วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2551

Config Object Cache Instances [On Websphere 6.0-6.1]

ใช้ Cache ของ Websphere น่ะครับ โดยเราจะต้องเอาค่าเข้าไปเก็บ แล้วเรียกขึ้นมาอีกทีนึงน่ะครับ

1. Object cache instances จะอยู่ที่ Resources --> Cache instances
2. เลือก New จะได้หน้าจอแบบนี้3. แล้วก็ใน Name กับ JNDI Name (เป็นชื้อที่เราใช้เรียกจาก Project น่ัะครับ)
4. จะใช้งานได้แล้ว โดยเราจะต้องทำ Resource Reference ใน Project(Web Projectm EJB Project) ที่เราใช้เรียก โดยเป็น com.ibm.websphere.cache.DistributedMap น่ะครับ
5. ใช้งานแบบ Map เลย Put ค่าลงไปก่อนจะใช้ก็ Get เอา