วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อเราไม่เจอ Class ที่เราไปเรียก On Rad 6.0

ไว้ตรวจสอบเวลาเราเล่น Application แล้วหา Class ไม่เจอน่ะครับ (Class Not found) นะครับ
1. ตรวจสอบดูที่ Ear Project (application.xml file) โดยดูดังนี้
  • ที่ Tab Deployment ตรงส่วนของ Application ให้ตรง WAR classloader policy : เป็น APPLICATION (default จะเป็น MODULE)
  • ถ้าเป็น Error จาก Class จาก Jar File ที่เพิ่มเข้ามาแบบ Add External JARS จะต้องมาเพิ่ม Library ที่ Shared Library ใน Tab Deployment ด้วย โดยจะ Add เป็น Path ของ Jar นั้นได้เลยครับ ดังรูป
  • ถ้า Class เป็นของ Java Application ที่เราทำไว้ ให้ไปดูที่ Tab Module ให้ Add ตรงที่ Project Utility JARs ครับ
  • ถ้า Class เป็นของ Web Project, EJB Project เอามาใช้สามาถ Add ได้ที่ส่วนของ Module ใน Tab Module ครับ
2. ต่อไปตรวจสอบที่ Java JAR Dependencies (โดยคลิกขวาที่ Project แล้วเลือก Properties แล้วจะมี อันนี้อยู่ครับ) ว่ามีการคลิก Project ที่เราต้องการหรือยัง (อะไรไปเรียกอะไร ก็ Config ที่ Project ที่เรียกนั้นครับ)

หมายเหตุ
  • อย่าใช้ชื่อ Class เดียวกัน Package เีดียวกัน แต่อยู่คนละ Project นะครับ เพราะ โปรแกรมจะไม่รู้ว่าดึงตัวไหนไปใช้ ทำให้สับสนได้ครับ