วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

การเรียก Datasource ของ Websphere จาก Java Application

วิธีการเรียกที่ผมเห็นทำได้ 2 แบบน่ะครับ แต่มีแบบนึงไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาของ Websphere หรือเปล่า
ที่ผมลองลองกับ Websphere 6.0, Websphere 6.1 ครับ ควรจะทำบน RAD นะครับ ถึงจะรันได้
1. เรียกโดยใช้ Library ของ Websphere เลยซึ่งวิธีนี้จะอ้าง JNDI Name ได้ตรงๆ เลยครับ

Hashtable env = new Hashtable();
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,"com.ibm.websphere .naming.WsnInitialContextFactory"); // เป็นตัวที่เราใช้ในการเรียก Context ซึ่ง Library จะอยู่ที่ lib ใน RAD น่ะครับ
env.put(Context.PROVIDER_URL, "iiop://localhost:2809/");// IP Address ของ JNDI Name ตัวที่เราเรียก ซึ่งเราสามารถดู Port ได้ที่ Servers --> Application Server แล้วเลือก Server ที่เรามี JDBC อยู่ เสร็จแล้วดู Port (Communications) ว่า BOOTSTRAP_ADDRESS เป็นอันไหนก็ใช้อันนั้นครับ
InitialContext ctx = new InitialContext(env);
DataSource ds = (DataSource) ctx.lookup("jdbc/test");//ชื่อ JNDI Name ที่เราใช้เรียกครับ


2. จะคล้ายวิธีแรกแต่เราใช้ Context มาตรฐานของ Sun เลย (วิธีนี้ผมลองเรียกแล้วมันได้ค่าเป็น NULL น่ะครับ ม่รู้เพราะอะไรเหมือนกัน)

Hashtable env = new Hashtable();
env.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY,"com.sun.jndi .cosnaming.CNCtxFactory"); // เป็นตัวที่เราใช้ในการเรียก Context ซึ่งจะเป็นของ Sun เลย
env.put(Context.PROVIDER_URL, "iiop://localhost:2809/");// IP Address ของ JNDI Name ตัวที่เราเรียก ซึ่งเราสามารถดู Port ได้ที่ Servers --> Application Server แล้วเลือก Server ที่เรามี JDBC อยู่ เสร็จแล้วดู Port (Communications) ว่า BOOTSTRAP_ADDRESS เป็นอันไหนก็ใช้อันนั้นครับ
InitialContext ctx = new InitialContext(env);
DataSource ds = (DataSource) ctx.lookup("cell/nodes/Node01/servers/server1/jdbc/test"); //ชื่อที่ใช้เรียกจะต่างกับเรียกโดยใช้ของ Websphere โดยเราจะต้องทำการใส่ cell/nodes/<ชื่อ Node>/servers/<ชื่อ Server>/

ปล.
1. ต้องใช้ JRE On Websphere กับ Websphere Runtime ด้วยน่ะครับ
2. ถ้าไปเรียกที่ Server อาจจะต้องดูว่า Server เปิดให้เรียกใช้หรือเปล่าน่ะครับ แต่ถ้าเทสเครื่องตัวเองคืดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ

Reference
http://www.webservertalk.com/archive80-2006-4-1481822.html

4 comments:

ChannelX กล่าวว่า...

ผมเจอปัญหาแบบนี้ครับ

javax.naming.ConfigurationException: The property com.ibm.ws.naming.wsn.factory.initial is not set. The most likely cause is that the jar which contains the file com/ibm/websphere/naming/jndiprovider.properties cannot be found by the class loader.

Yashima กล่าวว่า...

เขียนเรียกบน RAD หรือเปล่าครับ
ถ้าไม่ใช่อาจจะหาไม่เจอะน่ะครับ

ChannelX กล่าวว่า...

ไม่ว่าผมจะใช้ RAD หรือ Editplus ผมก็เจอปัญหา
Jan 23, 2008 3:34:41 PM com.ibm.ws.naming.util.Helpers
WARNING: jndiNamingException
com.ibm.websphere.naming.CannotInstantiateObjectException: An enexpected error occurred while attempting to deserialize retrieved object. Root exception is java.lang.NoClassDefFoundError: com/ibm/ws/util/WsObjectInputStream

ไม่ทราบคุณคุณ Yashima ใช้ jar file อะไรบ้างครับ

Yashima กล่าวว่า...

ที่ผมใช้ ผมใช้
JRE ของ Websphere กับ
Websphere 6.0 Runtime น่ะครับ
ปล. ผมตอบให้ที่ narisa ไว้แล้วนะ่ครับ