วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

วิธีการดึงข้อมูลจาก XML อย่างง่ายโดยใช้ Dom4J

เวบของ DOM4J (Entry วิธีการสร้าง XML อย่างง่ายโดยใช้ Dom4J)
จากข้อมูลข้างล่าง เราจะมาแกะ ข้อมูลออกกันว่าจะแกะด้อย่างไรบ้างนะครับ
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<Header>
<Parameter1></Parameter1>
<Parameter2>123456</Parameter2>
<Parameter3 total="3"/>
<Parameter4>
<SubParameter>Sub</SubParameter>
</Parameter4>
</Header>

ซึ่งในที่นี้จะสอนวิธีแกะออกมาโดยใช้ DOM4J นะครับ
Document document = DocumentHelper.parseText(xmlResult);//Parser String ที่เป็น XML ให้เป็น Document เพื่อที่เราจะได้ดึงข้อมูลได้
Element rootElement = document.getRootElement();// get Element ออกมาเพื่อจะดึงค่าข้างในมันออกมา
System.out.println("Parameter2 : " + rootElement.elementText("Parameter2")); //เป็นการดึงค่าที่อยู่ใน Parameter2 ออกมาแสดง (ดึงได้เฉพาะ String ถ้าข้างในเป็น Element จะดึงออกมาไม่ได้)
System.out.println("Parameter3 : " + rootElement.element("Parameter3").attributeValue("total")); //ดึงค่าของ total ที่อยู่ใน Parameter3
Element elementParameter4 = rootElement.element("Parameter4"); //ดึง Element ที่อยู่ใน Parameter4
System.out.println("Parameter4 : " + elementParameter4.elementText("SubParameter")); //ดึงค่าเหมือนก่อนหน้านี้ทุกประการ