วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

การ Set Connection Timeout ใน Socket

มันจะมีสองตัวให้ Config น่ะครับ เป็น soTimeout ของ Socket อันนี้คือระยะเวลา Ideal ของ Socket ถ้าเกินก็จะ Timeout ออกไปต้อง Connect ใหม่ กับ ตอน socket.connect (InetSocketAddress, Timeout) อันนี้จะเป็น Timeout ของการรอตอบกลับค่าจาก External System ที่เราไปเรียก ซึ่ง ตามตัวอย่างข้างล่าง

Example
InetSocketAddress socketAddr = new InetSocketAddress(url,port);
Socket socket = new Socket();
socket.connect(socketAddr,readTimeout);
socket.setSoTimeout(idealTimeout);