วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ปัญหา ORA-12705 บน Websphere

ปัญหาของการ Config Datasource แล้วไม่สามารถ Test Connection ได้ แล้วเกิด Error ORA-12705 ขึ้นน่ะครับ เกิดจากเรา Config Language ของเครื่องไม่ตรงกับ NLS_LANG ของ Oracle Client ของเครื่องเราเอง พอ Config เสร็จก็ Test Connection ใหม่ก็จะใช้งานได้แล้วครับ

วิธี Config Language ของเครื่อง
1. ไปที่ Control Panel --> Regional and Language Options
2. ที่ Tab Regional Options แล้วเลือกทั้งสองอันเป็นภาษาของเราเอง (Thai หรือ English ก็ได้) บางทีมันเป็นภาษา เช่น tar เป็นต้น Oracle ไม่รู้จักเลย Connect ไม่ได้


Reference
http://www.dba-oracle.com/t_ora_12705_resolution.htm