วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2550

วิธีแก้ปัญหาเวลา Deploy EJB ไม่ได้ใน RAD 6.0

โดยปกติเราจะคลิกขวาแล้ว Deploy EJB เพื่อจะให้มัน Generate Stub เพื่อใช้ในการเรียก EJB นั้นๆ ในบางทีกรณีที่ทำหลายคนแล้ว Sync มาเราจะไม่สามารถ Deploy EJB ได้ครับ เลยต้องใช้วิธีทำจาก Command Prompt แทนโดย ไปที Directory ที่เรา install RAD 6.0 ไว้ แล้วจะอยู่ที่ IBM\Rational\SDP\6.0\runtimes\base_v6\bin\ แล้ว File ชื่อ ejbDeploy.bat

โดยใช้คำสั่งดังนี้
ejbdeploy inputEarFile Directory OutEar
Example
ejbDeploy test.ear c:\Temp testTemp.ear
พอทำเสร็จมันก็จะ Generate Folder Workspace ไว้ให้แล้วเราก็ Copy File ใน EJB Project มาทับของเดิมที่มีอยู่แล้ว Generate ใหม่ก็จะทำงานได้แล้วครับ