วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550

วิธีเรียก Store Procedure จาก Java

วิธีการเรียกเราจะใช้ CallableStatement จากการเรียก Connection.prepareCall(คำสั่ง Store Procedure)
ซึ่งคำสั่งที่ใช้เรียกเป็นตามนี้ครับ
1. ถ้าไม่มี Return ค่า { call PackageName.FunctionName(?,?,?) }
2. ถ้ามี Return ค่า ใช้ {? = call PackageName.FunctionName(?) }

แล้ว Set ค่า Parameter ตามปกติได้เลยครับ
ถ้ามีการ Return เช่น cursor ให้ Set ค่าตัวแรกเป็น
stmt.registerOutParameter(1, OracleTypes.CURSOR);
ครับ ถ้าเป็นตัวเลขอไรก็ลองเซ็ตดูได้เป็นตัว 1,2,3 อ่ะครับ