วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2550

Set Connection Timeout ใน HTTPURLConnection

สำหรับ JDK เวอร์ชั่นต่ำกว่า 1.4 จะไม่ให้ Config ค่านี้ครับ เราจำเป็นจะต้องไปใช้อย่างอื่นแทน เช่น HTTPClient
แต่สำหรับ เวอร์ชั่น 1.5 ขึ้นไปจะมีให้ใช้แล้วครับ เป็น .setConnecionTimeOut น่ะครับ