วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550

My Reference

Reference ของผมเก็บไว้ดูน่ะครับ

- Writing a multithreaded Socket Server
- SIP คืออะไร
- การใช้งาน JMS บน Websphere
- Web Service using SOAP over JMS
- Creating a Basic Business Process in WebSphere Integration Developer 6