วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550

การ Config Share Library บน Websphere 6.1

Share Library มีไว้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเอา Library ไปไว้ใน .ear file จะทำให้ ear file มีขนาดเล็กลง ซึ่งวิธีการ Config นั้น ต้องทำสองที่คือที่ Application กับ ที่ Server ให้เป็นชื่อ Share Library เดียวกัน(ในบางกรณี ถ้าใช้ชื่อเดียวกันแล้วมันจะมีปัญหาก็ให้ Config กันคนละชื่อแต่เวลา Deploy ให้อ้างถึงตัวที่อยู่บน Server)

การ Config Share Library บน Rad
1. ให้เปิด application.xml ที่ ear project
2. ให้ไปที่ tab Deployment
3. จะอยู่ในส่วนของ Shared Library ดังรูป4. แล้วทำการ Add โดยกดที่ปุ่ม Add แล้วก็ตั้งชื่อ Share Library, Description, Class Path (เป็น Directory ที่เรามี Jar File )
5. Save File แล้วทำการ Restart Server ในเครื่องของเราจะทำให้ Application ของเราใช้งานได้โดยมี Share Library


การ Config Share Library บน Websphere Server 6.1 (บน Websphere 6.0x จะทำเหมือนกันแต่ Config จะอยู่ต่างที่กันนิดหน่อย)
1. ให้ไปที่ Environment --> Shared Libraries
2. คลิก New(ต้องเลือก Scope ของ Shre Library ว่าจะไว้ที่ไหน) แล้วก็ทำการกำหนด Name, Description, Classpath (สามารถกำหนดเป็น Directory หรือ ชื่อ Jar File ได้เหมือนกัน) ดังรูป


5. ทำการ Save เป็นอันเสร็จ