วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550

Basic Config For JMeter

มาอธิบายกันก่อนครับ JMeter คืออะไร
- JMeter คือ Java Application ที่ไว้สำหรับ Load Test Application ของเรา (ทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเ็ป็น JDBC, Web หรือ Web Service เป็นต้น)

วิธีการใช้งาน (แบบ GUI)
1. ก็ Run JMeter ขึ้นมา โดยการไปที่คลาย Zip JMeter แล้วไปที่ bin แล้วสั่งรัน jmeter ก็จะใช้งานได้ครับ จะขึ้นมาดังภาพ (จะมี Parameter เพิ่มเติม เช่น ถ้าผ่าน Proxy ก็ต้องมี -H สำหรับ Proxy Host Name และ -P สำหรับ Proxy Port)

2. ขั้นแรก Add Thread Group ก่อน โดย คลิกขวาที่ Test Plan ส่วนนี้จะมีการกำหนดว่าจะมีจำนวน Request เท่าไร ทำกี่ครั้ง ประมาณนี้ครับ
3. แล้วก็คลิกขวาที่ Thread Group เพื่อทำการ Add ที่เราต้องการ Load Test โดยจะอยู่ที่ Sampler
4. ในที่นี้จะ Add HTTP Request พอทำการ Add เสร็จเราก็จะมา Config ว่าไปที่ Server อะไร Port อะไร ใช้ Method (POST/GET) อะไร Path อะไร มี Request อะไรบ้าง
5. แค่นี้เราก็สามารถ Load Test ใช้งานได้ครับ
ุุ6. ถ้าเราต้องการดู Summary ว่าที่ส่งไปเป็นไงบ้าง เราจะต้องทำการ Add Listener เพื่อจะดูได้ว่า Request ที่เข้าไปเป็นไงบ้าง ใช้เวลาเท่าไรบ้าง

ปล. อันนี้แบบง่ายๆ ให้ใช้งานได้นะครับ ยังไงถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถไปหาอ่านได้ที่ Web ครับ ทำอะไรได้เยอะพอสมควรReference
http://jakarta.apache.org/jmeter/usermanual/index.html

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2550

วิธีแก้ Broken Pipe บน Websphere Server 6.1

วิธีแก้เราจะต้องเพิ่มให้มัน Test Connection บ่อยๆ เพื่อ Connection จะได้ใช้งานได้ตลอดน่ะครับ (สำหรับ Oracle นะครับ)

วิธีทำ ทำดังนี้
1. ไปที่ Resource --> Datasource --> Name Of Datasource
2. คลิกที่ WebSphere Application Server data source properties
3. ติกเลือก ให้มี Pretest connection properties แล้วเราก็คอนฟิกว่าจะให้เทสบ่อยแค่ไหน ยิ่งบ่อย Performance ยิงจะ Drop ลงนะครับ

หมายเหตุ
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจาก Firewall มีการตัด Connection ที่เปิดค้างไว้นาน
2. อาจจะเกิดจาก Router ทำการ Disconnect เวลา Connection ไม่ได้ทำงาน

การ Config Share Library บน Websphere 6.1

Share Library มีไว้เพื่อเราจะได้ไม่ต้องเอา Library ไปไว้ใน .ear file จะทำให้ ear file มีขนาดเล็กลง ซึ่งวิธีการ Config นั้น ต้องทำสองที่คือที่ Application กับ ที่ Server ให้เป็นชื่อ Share Library เดียวกัน(ในบางกรณี ถ้าใช้ชื่อเดียวกันแล้วมันจะมีปัญหาก็ให้ Config กันคนละชื่อแต่เวลา Deploy ให้อ้างถึงตัวที่อยู่บน Server)

การ Config Share Library บน Rad
1. ให้เปิด application.xml ที่ ear project
2. ให้ไปที่ tab Deployment
3. จะอยู่ในส่วนของ Shared Library ดังรูป4. แล้วทำการ Add โดยกดที่ปุ่ม Add แล้วก็ตั้งชื่อ Share Library, Description, Class Path (เป็น Directory ที่เรามี Jar File )
5. Save File แล้วทำการ Restart Server ในเครื่องของเราจะทำให้ Application ของเราใช้งานได้โดยมี Share Library


การ Config Share Library บน Websphere Server 6.1 (บน Websphere 6.0x จะทำเหมือนกันแต่ Config จะอยู่ต่างที่กันนิดหน่อย)
1. ให้ไปที่ Environment --> Shared Libraries
2. คลิก New(ต้องเลือก Scope ของ Shre Library ว่าจะไว้ที่ไหน) แล้วก็ทำการกำหนด Name, Description, Classpath (สามารถกำหนดเป็น Directory หรือ ชื่อ Jar File ได้เหมือนกัน) ดังรูป


5. ทำการ Save เป็นอันเสร็จ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ดู Process การทำงานของ Websphere 6.1

เมนูจะอยู่ที่ Moniroting and Tuning --> Performance Viewer แล้วก็เลือก Current Activity จากนั้นเลือก Server ที่จะดู ก็สามารถจะดูได้แล้วครับ
ซึงจากรูปจะมีดังนี้
Name คือ ชื่อ ไฟล์ ที่มีการเรียก
Application คือ Application ที่เรา Deploy ไว้ (.war)
Total Request คือ จำนวนที่เรา Request เข้ามาว่ามีเท่าไร

แล้วยังมีส่วนอื่นเป็นส่วนที่สรุปไว้ คือ
- Advisor เป็นส่วนแนะนำว่ามีส่วนไหน ควรจะต้องการแก้ไขบ้างใน Application
- Setting ส่วนของการ Setting ต่างๆ
- Summary Reports สรุป ส่วนต่างๆ ที่มีการใช้งานมีดังนี้ Servlets, EJBs, EJB Method, Connection Pool, Thread Pool ซึ่งมีข้อมูลบอก Name, Application, Total Requests, Avg Resp Time, Total Time

ภาพของ Tivoli Viewer

แนะนำเวบสำหรับคนจะไปสมัครงานทางด้าน Computer ครับ

เวบนี้เลย http://www.employmentlead.com/ จะแนะนำพวกคำถามที่ถามกัน แล้วก็ถ้าเป็นเฉพาะทางอย่างจาวา จะมีอธิบายคำตอบไว้ด้วยว่าเป็นอะไรครับ ที่เห็นตอนนี้มี
- C/C++ Interview
- Oracle Interview
- Networks Interviews
- Java Interviews
- SQA Interviews

เป็นคำถามที่ผมเคยโดนถามน่ะครับ
1. String กับ StringBuffer ต่างกันอย่างไร
2. java.util.Date กับ java.sql.Dateต่างกันอย่างไร
3. JSP กับ Servlet ต่างกันอย่างไร
4. Life Cycle ของ Servlet
5. Life Cycle ของ EJB
6. รู้จัก Framework ดังต่อไปนี้ Strut, Spring, Hibernate ว่ามันไว้ทำอะไร
7. HashMap คืออะไร
8. Config web.xml ได้
9. Web Service คืออะไร
10. SOAP คืออะไร
11. เขียน Web อย่างงายๆ ได้โดยที่มีการใช้ Session

วิธีการ Config ให้ Download ด้วยชื่อที่เราตั้งไว้

อันนี้จะ Config ไว้ใน Servlet พอเรา กดไปจะทำการ Download File ได้ชื่อที่เราตั้งไว้

โดยเพิ่ม ส่วนนี้เข้าไป
response.setHeader( "Content-disposition", "attachment; filename=\"" + ชื่อ File + "\"");

ส่วน web.xml ให้เพิ่ม

<mime-mapping>
<extension>txt</extension>
<mime-type>text/plain</mime-type>
</mime-mapping>

เพื่อบอกว่าเป็น File ชนิดไหน