วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2550

วิธีการ Config ให้ Download ด้วยชื่อที่เราตั้งไว้

อันนี้จะ Config ไว้ใน Servlet พอเรา กดไปจะทำการ Download File ได้ชื่อที่เราตั้งไว้

โดยเพิ่ม ส่วนนี้เข้าไป
response.setHeader( "Content-disposition", "attachment; filename=\"" + ชื่อ File + "\"");

ส่วน web.xml ให้เพิ่ม

<mime-mapping>
<extension>txt</extension>
<mime-type>text/plain</mime-type>
</mime-mapping>

เพื่อบอกว่าเป็น File ชนิดไหน