วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

การ Config Clob Type บน Hibernate

การ Config นั้น บน XML เราจะไม่ต้องไปทำอะไรเลย แต่จะไปทำที่ Java File ให้เป็น Type --> java.sql.Clob ก็จะสามารถใช้งานได้ครับ

วิธีการ Convert java.sql.Clob to String ก็ทำดังนี้

param_value.getSubString(1, (int)param_value.length());

โดย param_value จะเป็น java.sql.Clob