วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550

การตรวจสอบว่า Web ที่เราติดต่อด้วยยังมีอยู่หรือเปล่า

การตรวจสอบนั้น ผมจะใช้วิธีเปิด Connection ไปแล้วตรวจสอบ Response Header ว่าเป็น 200 หรือเปล่า ถ้าเป็นแสดงว่ายังมีอยู่ ครับ (ควรที่จะเป็นหน้าเพจเช่น .html ในการตรวจสอบ เพราะอย่าง WebService จะไม่ส่งค่ามาให้เป็น 200 นะครับ) ดังตัวอย่างข้างล่าง

URL httpurl = new URL("http://10.4.130.64:9060/ibm/console/login.do");
HttpURLConnection httpcon = (HttpURLConnection) httpurl.openConnection();
httpcon.setRequestMethod("GET");
httpcon.setDoInput(true);
httpcon.setDoOutput(true);
OutputStream out = httpcon.getOutputStream();
out.write(10);
out.flush();
httpcon.connect();
int statusCode = httpcon.getResponseCode();
if (statusCode != 200 ){
//Do Somthing
}


เวบที่น่าสนใจ http://web-sniffer.net/