วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2550

วิธี Config Timeout สำหรับ Connection

สำหรับคนที่ใช้ JDK 1.5 ขึ้นไปสามารถที่จะ Config Timeout ได้เลยครับ เพราะจะมีให้ Config อยู่แล้ว แต่สำหรับ เวอร์ชั่นต่ำกว่านั้น จะไม่มีให้ Config จะต้องไปใช้ Library ตัวอื่นในการส่งแทนครับ เช่น httpclient