วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2550

การ ฺBasic Config Object Pool Manager สำหรับ Websphere 6.0x

เป็นการ Config ให้เราใช้ Object Pool โดยใช้ความสามารถของ Websphere ในการจัดการ Pool ซึ่งถ้าเราไม่ใช้ของ Websphere สามารถที่จะใช้ Common Pool ได้ มีวิธีใช้ดังนี้ครับ
1. เราจะต้องไป Config Object Pool ใน Admin Console ก่อนโดยจะอยู่ที่ Resources --> Object pool managers
2. New จะขึ้นดีงรูป

Name ตั้งชื่อ Object Pool ของเรา
JNDI Name ตั้งชื่อ JNDI ไว้สำหรับเราเรียกใช้งาน
3. หลังจากเสร็จแล้ว Save ข้อมูล
4. เปิดการใช้งานโดยไป Enable ที่ Application Server โดยจะอยู่ที่
4.1 Servers --> Application Servers --> แล้วก็เลือก Server ของเรา
4.2 ไปดูที่ Container Services (อยู่ตรงส่วน Container Settings) --> Object pool service
4.3 แล้ว ติ็กเลือก Enable service at server startup
4.4 หลังจา้กนั้นกด apply แล้วก็ restart server เป็นอันใช้งานได้
5. วิธีเรียกใช้งาน (ก่อนจะเรียกใช้งานทั้งจาก Web หรือ EJB จะต้องเพิ่ม Reference Resource ก่อนไม่อย่างนั้นจะไม่สามารถเรียกใช้งานได้)

InitialContext ic = new InitialContext();
ObjectPoolManager opm = (ObjectPoolManager)ic.lookup("java:comp/env/pool/test");
arrayListPool = opm.getPool(ArrayList.class); //โยน Object ที่เราต้องการลงไป

arrayListPool.returnObject(obj); // หลังจากใช้เสร็จต้อง Return เสมอไม่งั้นมันจะค้างเป็น Garbage ในระบบ

*ควรจะ Config 1 Pool/1 Object จะได้ไม่มีปัญหา

1 comments:

เว้งกั๊บ กล่าวว่า...

สุดยอดจิงๆครับคุณ yashima