วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

การเขียน SNMP Trap โดยใช้ Java

โดยจะใช้ Library จาก ที่นี่
ซึ่งบางทีเวลาเราเขียน Web Application ระบบเราจะต้องส่ง SNMP Trap เพื่อไปบอก System นึงว่ามี error ในระบบเรา ซึ่ง System นั้น จะเป็น Network Monitoring เพื่อดูทั้งหมด
SNMP(Simple Network Management Protocol) เป็น protocol ที่ช่วยในการจัดการด้านเครื่อข่าย และรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากเครืองอื่นภายในเครื่อข่าย ซึ่งโดยปกติแล้ว อุปกรณ์ในเครือข่ายจะมีการส่ง SNMP Broadcast ออกมาอยู่แล้ว

วิธีการเขียนจะอยู่ตามใน Document อยู่แล้วครับ
ลองดู ที่นี่