วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

Eclipse Plugin -Resourcebundle Editor

เป็น Plugin สำหรับ Eclipse ทำให้เขียนข้อมูลที่เป็น Unicode หรือ อ่านได้โดยไม่ต้องใช้ตัวแปลงอ่ะครับ อ่านจาก Eclipse ได้เลย โหลดได้ ที่นี่ ครับ
หลังจากโหลดเสร็จแล้วก็คลาย File Zip แล้วนำไปวางที่ Folder plugin ก็จะสามารถใช้งานได้


จะเห็นว่าอ่านภาษาไทยได้


แล้วถ้าดูแบบ editor ปกติก็จะเห็ฯว่ามัน Convert เป็น Unicode ให้เรียบร้อยแล้ว