วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

ปัญหาการ Config web.xml ใน RAD 6.0

1. ปัญหา Servlet ไม่ยอม Load On Start up --> แก้ได้โดย เปลี่ยน Load On Start up = 0 แทน เพราะเวลาเราสร้าง Default ของ RAD 6.0 จะเป็น -1 ซึ่งบาทีมันจะไม่ start up ให้เลยต้องเปลี่ยนเป็น 0 แทนถึงจะทำการ start up ได้
2. ปัญหาเราเขียน Config เพิ่มใน web.xml แล้วทำไม มันไม่รัน --> แก้โดยเราต้อง Config ผ่านหน้าจอของมันเอง อย่า Config ผ่าน Editor เพราะว่าบางทีแค่เว้นวรรค RAD 6.0 ก็อ่านไม่ได้แล้ว ล้วบางอย่างจะ Config ไม่เหมือนปกติทัวไปด้วยครับ