วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วิธีการเอา .cer จาก Website โดยใช้ IE

1. ให้เข้าเวบที่ต้องการจะเอา
2. เลือก File แล้วไปที่ Properties
3. คลิกที่ Certificates
4. เลือกที่ Tab Detail แล้วคลิกที่ Copy To File
5. ให้เลือกเป็น Base-64 encoded X.509 แล้วเซฟออกมาใช้งานได้เลยครับ