วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

วิธีแก้ปัญหา Cache บน AJAX

ปัญหาของ AJAX อย่างนึงคือมันมีการเก็บ Cache เลยทำให้เวลาเราไปเรียก AJAX แล้วบางทีจะไม่ได้ข้อมูลที่ Refresh ใหม่เสมอ มีวิธีแก้ไขดังนี้
1. ลอง Config Meta บน html file ให้ไม่มีการเก็บ Cache โดยเพิ่มข้อมูลดังนี้

<META HTTP-EQUIV="CACHE-CONTROL" CONTENT="NO-CACHE">
<META HTTP-EQUIV="PRAGMA" CONTENT="NO-CACHE">

2. ใช้วิธี Generate DateTime ต่อท้าย Link ที่ไปเรียกทำให้คิดว่าเป็นคนละ URL กัน ก็จะแก้ไขได้ เช่นเพิ่ม new Date(); ลงไป ต่อข้างหลัง

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ
http://radio.javaranch.com/pascarello/2005/10/21/1129908221072.html มาจาก Mail ที่บริษัทครับ
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec14.html
http://www.i18nguy.com/markup/metatags.html
http://www.webperformance.org/caching/

1 comments:

Nui Saran กล่าวว่า...

มาเยี่ยมครับ
ตอนนี้กำลังเจาะเรื่ีอง Google maps API อยู่นะครับ แวะไปแนะนำได้ครับ